Verse of the Day

Rejoice evermore.

1 Thessalonians: 5:16
Magandang Balita Biblia libre

Mga Gawa : 9

Track Name
00:00
00:00
Chapters